Context

- Luisterrijk - - Voor wie - - Aanbod - - Door wie - - Context - - Tarieven - - Contact - - Actueel -

 

 

Deze pagina schetst de context waarbinnen Luisterrijk professioneel werkt, kwaliteit borgt en zich ontwikkelt en samenwerkt:


Luisterrijk houdt zich aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Luisterrijk is aangesloten bij de Klachtenregeling van www.solopartners.nl en biedt zo cliënten een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Bij aanvang van een zorgovereenkomst wordt hierover op passende wijze informatie gegeven aan de cliënt.

Luisterrijk toetst regelmatig cliënttevredenheid.

Luisterrijk is geregistreerd in Kiwa/MijnKeurmerk, ZZP-er in de Zorg, kwalificatieniveau 5, registratienr 11088. Kiwa hanteert een kwaliteitszorgsysteem waaraan voortdurend voldaan wordt door Luisterrijk.

Luisterrijk is in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), screeningsprofiel 45 Gezonheidszorg & Welzijn van mens en dier.

Luisterrijk heeft al jaren een VAR-WUO. Per januari 2017 zal met een passende Modelovereenkomst gewerkt gaan worden.

Luisterrijk is in het bezit van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Luisterrijk is bezig met het opstellen van juridisch getoetste Algemene Voorwaarden (01-09-2016)

Luisterrijk maakt deel uit van een solide netwerk van collega-ZZPers in de Zorg, die geconsulteerd kunnen worden, waarmee bij regelmaat intervisie plaatsvindt en die kunnen vervangen bij ziekte of vakantie.