Context

 

 

Deze pagina schetst de context waarbinnen Luisterrijk professioneel werkt, kwaliteit borgt en zich ontwikkelt en samenwerkt:

Luisterrijk houdt zich aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Luisterrijk is aangesloten bij de Klachtenregeling van www.solopartners.nl en biedt zo cliënten een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. Bij aanvang van een zorgovereenkomst wordt hierover op passende wijze informatie gegeven aan de cliënt.

Luisterrijk levert ook ZIN en is contactpartner van 5 Drentse gemeenten.

Luisterrijk is in het bezit van een AGB-code.

Luisterrijk toetst regelmatig cliënttevredenheid.

Luisterrijk is geregistreerd in Kiwa/MijnKeurmerk, ZZP-er in de Zorg, kwalificatieniveau 5. Kiwa hanteert eisen voor een kwaliteitszorgsysteem. 

Luisterrijk is in het bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), screeningsprofiel 45 Gezonheidszorg & Welzijn van mens en dier.

Luisterrijk heeft al jaren een VAR-WUO. Per januari 2017 zal met een passende Modelovereenkomst gewerkt gaan worden.

Luisterrijk is in het bezit van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Luisterrijk werkt in overeenstemming met de AVG wetgeving.

Luisterrijk maakt deel uit van een solide netwerk van collega-ZZPers in de Zorg, die geconsulteerd kunnen worden, waarmee bij regelmaat intervisie plaatsvindt en die kunnen vervangen bij ziekte of vakantie.