Aanbod

 

(WMO) Begeleiding algemeen

Begeleiding is een vorm van actieve, praktische ondersteuning bij je thuis. Jij bepaalt waar je met begeleiding van Luisterrijk aan wilt werken. Samen brengen we je wensen in kaart en zetten die om in haalbare doelen. In overleg bepalen we op welk moment in de week de begeleiding plaatsvindt.

Begeleiding is altijd gericht op het ‘meer grip krijgen’ op dingen die je niet lukken of dingen die je anders wilt in je leven. We werken dus aan het vergroten van je vaardigheden of het veranderen van je aanpak zodat je succesvol bent in wat je wilt. Door met begeleiding aan jezelf te werken en je wensen vorm te geven, kun je sterker in je schoenen komen te staan. Vaak helpt het ook om je prettiger te voelen en een positiever zelfbeeld te krijgen. 

Begeleiding is geschikt als je moeite hebt om actie te ondernemen of dingen alleen te doen. Ook als je moeite hebt om al je taken te overzien en de juiste keuzes te maken is begeleiding een prettige manier van ondersteuning.

                                                                     

   Levensloopbegeleiding bij autisme

Levensloopbegeleiding is ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden en met speciale aandacht voor jouw unieke ontwikkeling, kwaliteiten en uitdagingen. Deze begeleiding helpt je om in je kracht te komen en te blijven en diepe dalen te voorkomen.

Levensloopbegeleiding is altijd gericht op: het zich naar vermogen kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving, zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht van mensen met autisme, het vinden en bewaren van de balans tussen draaglast en draagkracht van mensen met autisme en hun naasten en het voorkomen van structurele overbelasting en van de problemen die dat in het dagelijkse functioneren met zich mee kunnen brengen.

Levensloopbegeleiding is vraaggericht maatwerk, flexibel in kwantiteit en frequentie en gaat uit van een gewenste continuiteit en vertrouwensrelatie. Het ondersteunt bij nagenoeg alle levensvragen- en processen.

Coaching 

Coaching is begeleiding in de vorm van gesprekken. Coaching kan bij je thuis plaatsvinden, of op neutraal terrein. Het kan prettig zijn om de thuissituatie even te verlaten. Deze vorm van begeleiding is minder doe-gericht en meer denk-gericht en reflecterend van aard. Dat betekent dat je met behulp van de coach je gedachten en gevoelens uit over datgene wat jou bezighoudt in je leven.

Coaching is, net als begeleiding, gericht op het ‘meer grip krijgen’ op dingen die je niet lukken of dingen die je anders wilt (ervaren) in je leven. Coaching stimuleert tot actie en toepassing in het dagelijkse leven van wat in de gesprekken bewust is geworden.

Coaching is geschikt als je het prettig vindt om, al pratend met je coach, je gedachten te ordenen of actie-/stappenplannen te maken. Coaching helpt je ook om bij je gevoelens en emoties stil te staan. Het geeft helderheid, rust, structuur en houvast om er zelfstandig weer tegenaan te kunnen. Je coach is je vertrouwenspersoon, je klankbord, je meedenker en degene die je helpt ordenen of een passend advies heeft.

Zelfstandigheidstraining/woonbegeleiding

Dit is begeleiding die je voorbereidt op of helpt bij zelfstandig wonen. Het is actieve, praktische ondersteuning bij je thuis die gericht is op het leren van vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Denk aan: leren wassen, koken, huishouden doen, post/administratie doen, budgetteren, plannen, regelen met instanties, omgaan met huisgenoten enz.

Het is zeer geschikt voor jongeren die zich willen voorbereiden op het zelfstandig gaan wonen of voor jongeren die net uit huis zijn gegaan. Woonbegeleiding helpt om zelfstandiger, volwassener en onafhankelijker van je ouders te worden. Toch heb je dan een coach/maatje die je ondersteunt, stimuleert, helpt om alles te overzien en de juiste prioriteiten te stellen, praatpaal en luisterend oor is voor wat je meemaakt of waar je tegen aan loopt, peptalk geeft, je helpt onthouden wat belangrijk is, of je advies en tips geeft. 

 

Coaching eigen – wijze weg

Coaching bij het vinden en volgen van je eigen – wijze weg is bedoeld om je te ondersteunen en aan te moedigen om naar je intuitie te luisteren en je hart te volgen. Jij weet zelf het beste wat goed voor je is en wat bij jou past. Maar het vraagt moed en zelfvertrouwen om je eigen weg op je eigen – wijze manier uit te stippelen en te volgen. Luisterrrijk coaching kan je daarbij supporten. De coach staat open om vrijuit je eigen ideeen en wensen mee te bespreken. De coach helpt je eventueel om je weg te vinden in het aanbod van de reguliere en ‘alternatieve’ (of complementaire) zorg- en hulpverlening. Met de coach samen kun je (als je dat wilt) therapieen, (behandel)methoden en (religieuze of spirituele) levensvisies onderzoeken waar jouw interesse naar uitgaat. De coach kan zelfs meegaan naar een lezing, intakegesprek of behandelsessie: twee horen en voelen immers meer dan een! Kunnen napraten is ook prettig.

Deze coaching is prettig als je zoekende bent of onzeker over wat goed voor je is. Als je behoefte hebt aan een vertrouwenspersoon of meedenker/voeler aan je zijde bij het verkennen van nieuwe wegen en mogelijkheden. Zo vind je misschien je eigen – wijze weg.  

Deze vorm van coaching is niet alleen op zingeving gericht, maar kan ook helpen om het werk te vinden dat bij jou past en waarin jij iets kunt betekenen door te zijn wie je bent.

 

Hartcoherentietraining

Hartcoherentietraining is een bijzondere methode van werken aan je zelf. Het is een beproefde methode voor stressreductie en emotiemanagement. Via biofeedback (software) leer je je hart coherenter te maken. Als je coherenter wordt, werkt je hele systeem van hart, hersenen, zenuwstelsel, lichaamsfuncties en hormoonstelsel in harmonie samen. Onder begeleiding van de coach werk je dus eigenlijk aan je ‘algehele welzijn en gezondheid’. Dit heeft positieve effecten op jouw specifieke problemen of beperkingen in het leven. Resultaten van hartcoherentietraining kunnen liggen op het gebied van: meer ontspanning, helder denken, meer concentratie, sociaal beter functioneren, beter communiceren, lagere bloeddruk, meer levenslust, meer welbevinden, beter kunnen organiseren, beter kunnen leren, succesvoller zijn etc.