Actueel

 

Januari 2018  Contracten met 5 drentse gemeenten voor het leveren van Zorg in Natura -WMO-begeleiding

 

Januari 2016  Workshop Hartcoherentietraining ligt klaar om te geven aan geinteresseerden

Luisterrijk heeft op 30 januari een succesvolle workshop hartcoherentie gegeven aan de voormalige auticomm cursusgroep. Deze workshop met Powerpointpresentatie, ervaringsoefeneningen en demonstratie van de biofeedback-software ligt dus klaar om op andere plaatsen gegeven te worden. Bij interesse….neem gerust contact op. Er is van alles mogelijk. 

Januari 2015  Start NVA contactgroep in Assen

Luisterrijk begeleidt vrijwllig een maandelijkse contactgroep voor mensen met Autisme. Samen met een van mijn clienten, een dame met Asperger, zijn we het gespreksleidersduo. De groep bestaat uit ongeveer 10 mannen en vrouwen met autisme in uiteenlopende leeftijden. Maandelijks worden er thema’s besproken die door de groep zelf ingebracht worden. Het is fijn om daar met elkaar op een respectvolle wijze over te praten en ervaringen of inzichten te delen.

 

September 2014: einde aanbod ‘coaching met de hond’

Bij een naar ongeluk heeft Mo, mijn Border Collie en assistent-coach bij Luisterrijk, haar voorpoot gebroken. Zij is geopereerd en heeft nu een stalen plaat in haar poot. Er volgt een lang revalidatieproces waarbij niet duidelijk is wat zij ooit weer zal kunnen. Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat zij plezier in het leven houdt. De mogelijkheden voor coaching met de hond zijn er nu even niet, tenzij u zelf een fijne hond heeft om mee te werken.

 

11 juni 2014 Certificaat Autismevriendelijk coach ontvangen

Luisterrijk heeft de afgelopen 6 maanden een 7-daagse opleiding gevolgd bij Auticomm, Autisme en Communicatie te Deventer. www.autismeacademie.nl Het fijne aan deze cursus was dat de groep cursisten was samengesteld uit mensen zonder en mensen met autisme. Dat gaf een boeiende en leerzame wisselwerking. Als ik het al niet was….de begeleiding en coaching van Luisterrijk is nu officieel AUISMEVRIENDELIJK te noemen.

 

20 augustus 2011 Opleiding Hartcoherentie coach bij HartFocus

Op 24 augustus, 7 en 23 september volg ik de 3-daagse opleiding Hartcoherentie voor coaches, onderwijzers en therapeuten bij Instituut HartFocus in Loosdrecht. Dit geeft mij het HeartQ-certificaat, waarmee ik hartcoherentietraining professioneel toe kan passen bij leerlingen, clienten en patienten in onderwijs- of hulpverleningssituaties, maar ook in de gezondheidszorg en profitsector. Opleider is Drs. Kees Blase. Hij heeft in 2000 de kennis over hartcoherentie uit Amerika naar Nederland gebracht.

27 mei 2011 NIEUW AANBOD: Hartcoherentietraining

In de begeleiding en coaching van Luisterrijk wil ik mijn en jouw hart meer tot ‘spreken’ brengen. Je hart kan namelijk helpen waar je hoofd alleen (je hersenen) geen oplossing biedt. Je hart is een grote bron van kracht, levenslust, rust en liefde. Je hart zorgt voor eenheid en verbinding. Hartcoherentietraining leert je om je hele systeem (hersenen, lichaam, zenuwstelsel, hormoonhuishouding en gevoelsleven) optimaal in harmonie te brengen door je hart ‘coherent’ te maken. Hartcoherentietraining is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode die werkt met biofeedback. Het leert je om weerbaarder te worden tegen stress en om emoties te reguleren en te beinvloeden. Zo krijg je meer controle en ontspanning waardoor je beter zult functioneren en beter kunt presteren. Lees hier meer over de effecten, over hoe hartcoherentietraining precies werkt en hoe het trainen in de praktijk gaat. Luisterrijk zit nu in de PILOT-fase van het werken met hartcoherentie. In de nazomer volg ik een opleiding ‘Hartcoherentie’ bij Instituut HartFocus waarmee ik gecertificeerd Hartcoherentie Coach wordt.

29 april 2011 Workshops ‘Autisme in een breder perspectief’ maakten veel los.

De 3 workshops die een vervolg en concrete uitwerking waren van de voorlichtingsbijeenkomsten, zijn door een vaste groep van 6 mensen gevolgd. Op de eerste avond stond het thema ‘Veiligheid’ centraal. Veiligheid ervaren is de basis om in contact te kunnen treden met de buitenwereld en de medemens. Het geeft ontspanning en alleen van daaruit kan men tot ontwikkeling (of zelfs herstel) komen.  De 2e avond stond in het teken van ‘Expressie’. Autisten staan niet goed in contact met hun lichaam en hun omgeving. Dit maak het moeilijk om zichzelf uit te drukken. het gebrek aan sociale expressie hangt samen met het beperkte sociale waarnemingsvermogen. Door expressievormen zoals dans, zang, toneel e.d. te oefenen kom je meer in contact met jezelf en met anderen. De laatste, afsluitende’, avond ging over ‘Herstel’ . Wat kan je helpen om tot ontwikkeling en/of herstel te komen? Hoe kun je je eigen pad uitstippelen en op een holistische wijze tegemoetkomen aan de wens om een HEEL en GELUKKIGER mens te worden?  AUTISME HOEFT JE NIET TE BEPERKEN !
De onderwerpen en de oefeningen in de workshops maakten veel los bij de deelnemers. Vooral de herkenning in de ervaringen van Tjerry en de erkenning van elkaar maakten de sfeer in de groep veilig en zette aan om meer van zichzelf te laten zien en werkelijk met elkaar in contact te zijn. Wij kwamen vanuit ons hoofd, meer in onze harten om van daaruit te ervaren dat wij EEN kunnen zijn met onze naasten en onze omgeving. AUTISME KREEG ZO EEN BREDER PERSPECTIEF!
 

4 april 2011 NIEUW AANBOD: Coaching eigen – wijze weg

Naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomsten ‘Autisme in een breder perspectief’ en geinspireerd op de procesbegeleiding die ik heb gegeven bij de zoektocht en het herstelproces van Tjerry , heb ik een nieuwe vorm van coaching opgenomen in mijn aanbod. Er is behoefte aan het zoeken naar en volgen van de EIGEN – WIJZE – WEG. Dit geldt voor het zoeken naar de best passende hulpverlening, zorg, behandelwijzen, therapieen,  religieuze en spirituele levensvisies. Luisteren naar je eigen intuitie en je innerlijk weten is spannend, maar het leidt je wel naar je WERKELIJKE ZELF en de hoogst mogelijke potentie van jouw ZIJN. Als coach en vertrouwenspersoon kan ik daarbij aan je zijde staan.

2 april 2011 2e Voorlichtingsbijeenkomst ‘Autisme in een breder perspectief’ was een succes.

Ook de 2e voorlichtingsavond was een avond waarin we samen met de deelnemers onze harten hebben laten spreken over het fenomeen Autisme. Deelnemers die zelf kinderen hebben met een autisme spectrum stoornis vonden het ervaringsverhaal van Tjerry Steenhuisen zo bijzonder en ze vonden Tjerry zelf zo inspirerend, dat ze t.z.t. graag een ouder-kind-bijeenkomst willen waar Tjerry met de kinderen spreekt. 
We gaan dit nader uitwerken! Maar eerst gaan we de drie workshops houden die een concretisering zijn van de voorlichting. Ze worden weer bij Luma gehouden op 14, 21 en 28 april van 19.30 – 22.00 uur. 

31 maart 2011 2e Voorlichtingsbijeenkomst ‘Autisme in een breder perspectief’

Door: Tjerry Steenhuisen, Anthera Zantinge en Joke van Straalen
Locatie: Luma, esotherische boekwinkel, Singelpassage 21 te Assen (www.luma.nu)
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Opgave voor deelname: anthera@hetnet / 06-273926
(zie hier de flyer en zie ook de toelichting bij het nieuws van 11 maart 2011)

 

14 maart 2011 ‘Autisme in een breder perspectief’ wordt herhaald op 31 maart 2011.

Wegens succes en aanhoudende belangstelling is besloten om de voorlichting nogmaals te houden. Hier kun je de flyer met alle nodige info bekijken. 

 

12 maart 2011 Voorlichtingsbijeenkomst  ’Autisme in een breder perspectief’ was bijzonder en hartverwarmend!

De voorlichtingsbijeenkomst was heel bijzonder en hartverwarmend volgens de 15 deelnemers en de drie sprekers. Er werd zelfs gezegd dat men tijdens de avond het gevoel had dat er sprake was van een baanbrekende visie op autisme die van grote waarde is voor de toekomst. ‘De drie sprekers vullen elkaar goed aan en brengen een holistisch en volledig perspectief op autisme’.
Veel deelnemers vonden herkenning en deden inspiratie op voor het omgaan met hun autistische naasten.
 
 

11 maart 2011 Voorlichtingsbijeenkomst ‘Autisme in een breder perspectief’

Door: Tjerry Steenhuisen, Anthera Zantinge en Joke van Straalen
Locatie: Luma, esotherische boekwinkel, Singelpassage 21 te Assen (www.luma.nu)
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Opgave voor deelname: anthera@hetnet / 06-27392645
 
De reguliere wetenschap en geestelijke gezondheidszorg gaan bij autisme spectrum stoornissen uit van een stoornis in de hersenen die aangeboren is en voor het leven blijvend. Onze hersenen zijn maar een deel van ons hele zijn. Om autisme beter te begrijpen is een breder perspectief nodig. Tijdens deze voorlichtingsavond vertelt Tjerry hoe hij een proces doorlopen heeft waardoor hij hersteld is van autisme. Zijn coach en procesbegeleider, Anthera Zantinge, licht het begeleiden van mensen met diagnoses als autisme of ADHD / ADD toe vanuit haar mensvisie. Als derde spreker komt Joke van Straalen aan het woord over de tijd waarin we leven en wat autisme ons mogelijk kan leren.
Het wordt een bijzondere avond die het hart raakt en uw blik op autisme verrijken kan. Naast de drie inleidingen van de sprekers is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan. Deze avond gaat vooraf aan drie workshop avonden met de thema’s: veiligheid, expressie en herstel. Daarin wordt concreter en door belevingsgericht te werken dieper ingegaan op de drie stadia van het herstelproces.